Общи Условия за наемане на автомобил

В Цената са включени:

 • Неограничен пробег
 • Застраховка „Гражданска отговорност”
 • Застраховка „Автокаско” *
 • Винетка за територията на Репубила България
 • 24 часа Пътна Помощ на територията на Република България
 • Пътна Карта на Република България

* Важи при предоставяне на протокол от КАТ. Не важи при употребата на алкохол, наркотици или други упойващи средства, както и при неспазването на закона за движение по пътищата.

conditions-ico
Rent a car car-ico

Изисквания към водача

ico1

При наемане на автомобил, Водачът (НАЕМАТЕЛ) трябва да има навършени 21 години,валидна шофьорска книжка със стаж поне 3 години и документ за самоличност.

Наетият автомобил може да бъде управляван само от лицата вписани в договора за наем. След предоставяне на необходимите документи могат да бъдат вписани и допълнителни водачи напълно безплатно.

Такси

ico2
 • - За Доставка/Прибиране:
  • * в рамките на град Варна, летище Варна, к.к.Св.Константин и Елена и к.к. Златни пясъци такса не се начислява.
  • *Варна – София - 80 евро/на посока
  • *Варна - Албена – 10 евро/на посока
  • *Варна – Балчик – 15 евро/на посока
  • *Варна – Бургас – 30 евро/на посока
  • *Варна – Слънчев бряг – 25 евро/на посока
 • - При загуба на документи, ключове или регистрационни номера на автомобила, Наемателя дължи сума от 150 евро.
 • - Допълнително оборудване:
  • *детско столче – 3 евро/ден
  • *GPS Навигация – 5 евро/ден
  • *Мобилен телефон с карта – 5 евро/ден
 • - Такса за шофьор: 20 евро/ 8 часа

Период на наемане

ico3

Минималният период на наемане е 24 часа, считано от часа на наемане, упоменат в договора за наем.

- При връщане на автомобила след изтичане на договора без предупреждение клиента се таксува както следва: до 1 час – безплатно; 1-4 часа – половин наем на ден; над 4 часа – цял ден.

Цени и начин на плащане

ico4

Наемната цена за автомобила се определя според цената за ползване за един ден, спрямо намемния период, определени от My-Rent a car- Varna. Тя се заплаща в брой при получаване на автомобила и подписване на договора за наем.

Наемателят се задължава да заплати депозит в размер между 100 и 300 евро ( в зависимост от класа на наетия автомобил). След връщане на автомобила в състоянието в което е нает, депозитът се връща.

Отговорности и задължения на НАЕМАТЕЛЯ

ico5

Наемателят е длъжен да се отнася грижливо към наетият автомобил, като следи за нормалната работа на двигателя и да следи за нивото на маслото и охлаждащата течност, да пази и заключва автомобила.

 • - В случай на щета, загуба или прекратяване на договора за наем Наемателя е длъжен да върне ползвания автомобил във вида, в който е получено, без дефекти.
 • - Наемателят е напълно отговорен за всички нарушения и е длъжен да заплати всички глоби наложени през времето на ползване на автомобила, както и за всички възможни последици от направените нарушения на законите на страната.
 • - Наемателят е напълно отговорен за действията на водача на наетото МПС.
 • - Наемателят няма право да използва наетия автомобил:
  • * ако е под въздействие на алкохол или наркотични вещества
  • * за състезания, спортни прояви и шофиране off-road
  • *за преотдаване на трети лица
  • *за криминални прояви
  • *за превоз на опасни товари и теглене на други автомобили

Щети, загуби, кражба, технически проблем и др.

ico6

В случай на щети, загуби или кражба на автомобила или части от него, както и пожар или счупване на стъкло , Наемателят се задължава да уведоми незабавно Наемодателя за настъпило събитие. Той е задължен да съобщава всички факти, обстоятелства и данни във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на Наемодателя и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.

 • - Да документира кражбата или щетата в районното полицейско управление по място на извършването или органите на КАТ и да вземе документ от полицията, удостоверяващ събитието.
 • - В случай на технически проблем, Наемателят е длъжен незабавно да уведоми Наемодателя, който от своя страна да предприеме мерки по отстраняване на проблема и ако се налага да осигури заместващ автомобил.
 • - В случай на спукване на гума, Наемателят е длъжен да я смени с резервната. Ако има проблем тогава да се свърже с Наемодателя.

Застраховки

ico7

Всички автомобили са с включени застраховки Гражданска отговорност и АВТОКАСКО.

 • - В случай на ПТП, когато клиентът предостави протокол от КАТ, в който той не е виновен, не заплаща нищо.
 • - При щета по вина на Наемателя, вследствие от която автомобила не е в състояние за отдаване под наем за известен период от време, от депозита на същия се удържа сумата от 150 евро като компенсация за временната неизползваемост на автомобила.
 • - Застраховките не важат при нанесени щети по гуми, джанти, стъкла, шаси и интериор, частични липси, загуба на части или аксесоари.
 • - В случай, че клиентът не предостави изискуемите документи от КАТ за ПТП заплаща пълния размер на щетите.
 • - В случай, че клиентът не предостави необходимите документи от КАТ при кражба или тотална щета, той е отговорен и заплаща пълната застрахователна стойност на автомобила.

Наеми извън страната

ico8

Възможни са само при предварителна заявка. Начислява се еднократна такса в размер на 60 евро или 100 евро, в зависимост от наетия клас автомобил. Изисква се двоен депозит. Някои дестинации не са разрешени.

Гориво

ico9

Автомобилът се отдава под наем с пълен резервоар гориво и когато се връща отново трябва да е с пълен резервоар. В случай на липсващо гориво, Наемателят заплаща необходимото количество, като се смята 1, 50 евро/литър.